Edukacija za distributere iz regije

Edukacija za distributere iz regije

Dana 02. i 03. Ožujka 2011. god. u prostorijama Instrumentaria d.d. u Sesvetama održala  se edukacija za distributere iz regije. Cilj edukacije je bio da sa distributerima iz regije prođemo osnove anatomije, proizvodni program i tehničke karakteristike proizvoda, te tehnike ugradnje ključnih proizvoda. Uz djelatnike Instrumentarie d.d. na edukaciji su sudjelovali i eminentni liječnici iz Hrvatske (prof. dr. Božidar Šebečić – KB Merkur, dr. Marijan Cesarec – OB Varaždin i dr. Darko Matić – OB Pula i poliklinike Tendo) koji su polaznicima sa stručne strane i iz vlastitog iskustva približili proizvode Instrumentarie d.d.. Edukacija je osim teorijskog dijela uključivala i praktični dio – work shop.

Share this post