Kvaliteta

Visoka kvaliteta naših proizvoda i usluga posljedica je suradnje s našim partnerima, od faze razvoja do završne kontrole. Kvaliteta proizvoda i proizvodnih procesa provjerava se kontinuirano, korištenjem vrhunskih mjernih uređaja te ispitivanjima u akreditiranim laboratorijima i tvrtkama.

Svijest o potrebi kontinuiranog poboljšavanja i održavanju visoke razine kvalitete proizvoda rezultirala je certificiranjem sustava upravljanja kvalitetom Instrumentarie d.d. 1997. godine prema normi ISO 9001:1994.  Slijedom daljnjeg razvoja tvrtke i usklađivanja s međunarodnim normama i direktivama, u srpnju 2007. uspješno smo zadovoljili ocjenjivanju kriterija normi: ISO 9001, ISO 13485 te MDD 93/42/EEC, smjernice EU za proizvodnju medicinskih proizvoda. Krajem 2009. godine Instrumentaria je usvojila zahtjeve prelaska s norme ISO 9001:2000 na ISO 9001:2008. Funkcioniranje sustava kvalitete ocjenjuje se svake godine višednevnim nadzorima od strane certifikacijske kuće. U srpnju 2013. godine uspješno je recertificiran sustav upravljanja kvalitetom te je valjanost certifikata sustava kvalitete produžena do 2018. godine. Najveće mjerilo kvalitete naših proizvoda predstavlja zadovoljstvo naših kupaca. Njihova se mišljenja i prijedlozi marljivo bilježe te se, sukladno procedurama sustava, analiziraju više puta tijekom svake godine. Kako bismo zadovoljili visoke zahtjeve u proizvodnji naših proizvoda, surađujemo s brojnim renomiranim akreditiranim tvrtkama iz cijeloga svijeta, a proizvodni proces se redovito ocjenjuje i kontrolira.

Kvalitetu provodimo i živimo na više razina, u skladu sa sljedećim normama:

  • ISO 9001:2008 Quality management system
  • ISO 13485:2012 Requirements for a comprehensive management system for the design and manufacture of medical devices
  • MDD 93/42/EEC Council directive concerning medical device

Kontrolu kvalitete naših proizvoda provjeravaju iskusni i educirani zaposlenici na vrhunskim mjernim uređajima, u svakoj fazi proizvodnog procesa. Kako bi razina kvalitete dostigla još višu razinu, uz 100%-tnu kontrolu proizvoda, redovito se provode ispitivanja čistoće proizvoda i prostora s kontroliranom atmosferom, mehanička testiranja proizvoda, provjera učinkovitosti metode sterilizacije, ispitivanja kvalitete proizvoda od dobavljača, mjerenja zadovoljstva kupaca. Kontrolira se svaka faza proizvodnog procesa, od ulaska materijala u skladište sirovina do predaje proizvoda u skladište gotovih proizvoda. Instrumentaria d.d. ulaže značajna sredstva i napore u kvalitetu, koja se provjerava na vrhunskim, mjernim uređajima.