Seefort 4-6.5.2023.

Seefort 4-6.5.2023.

Nastupili smo na međunarodnom forumu za jugoistočnu Europu SEEFORT „South-East European Forum on Orthopaedics and Traumatology“ koji se održao u Dubrovniku i predstavili svoju novu paletu osteosintetskog materijala. Ovo je bila lijepa prilika za druženje s traumatolozima i ortopedima.

Share this post