Ugradnja totalne endoproteze kuka koristeći WoodPacker za pripremu femuralnog kanala