Instrumentaria manufactured patient specific humerus prosthesis

Instrumentaria manufactured patient specific humerus prosthesis

U suradnji s profesorom Kolundžićem Instumentaria je konstruirala tumorski personalizirani implantat humerusa za mladog pacijenta dječje bolnice u Klaićevoj. Slijedeći sve zahtjeve glavnog kirurga te vodeći računa o biomehaničkoj stabilnosti implantata, razvnojni tim Instrumentarije kreirao je još jedan kvalitetan personalizirani implantat koristeći najnovija tehnološka dostignuća u proizvodnji medicinskih proizvoda. Implantat je uspješno ugrađen tijekom dugotrajnog operativnog zahvata pod vodstvom profesora Kolundžića, a pacijent se oporavlja u skladu sa postoperativnim očekivanjima medicinskog tima. Vrijednost za pacijenta, kojem je ovim zahvatom spašen gornji ekstremitet, nije potrebno naglašavati.

Share this post