Tim Instrumentarie d.d. na simpoziju „Gdje završava konzervativno, a započinje operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgi?”

Tim Instrumentarie d.d. na simpoziju „Gdje završava konzervativno, a započinje operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgi?”

Tim Instrumentarie d.d. sudjelovao je na simpoziju „Gdje završava konzervativno, a započinje operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgi?” u Zagrebu u Hotel Antunović. Tim Instrumentarie d.d. sudjelovao je u Hotelu Antunović, Zagreb, 09.04.2011. na drugom simpoziju u organizaciji Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion pod nazivom „Gdje završava konzervativno, a započinje operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji? Kada je vrijeme za umjetni zglob? Na simpoziju su prezentirani najnovija dostignuća u zamjeni zgloba kuka i koljena. Ugradnja umjetnog zgloba kuka(artroplastika) jedno je od najvećih dostignuća u suvremenoj medicini,a rezlutati su predvidljivi i ponovljivi,te omogućuju sretniji život bez ograničenja i boli.Posljednjih nekoliko godina nove kiruške tehnike i novi implantati donose i nove spoznaje.Vrsta proteze kuka koja se ugrađuje individualno se prilagođava pacijentu i ovisi o životnoj dobi,uzroku oštećenja,stanju kuka i aktivnostima kojima se osoba želi baviti nakon operacije.Ugradnja proteze kuka vrlo je uspješna operacija,a komplikacije su rijetke. Posjećenost štanda Instrumentarie je bila velika kao i interes za naše najnovije implantate i mogućnosti kompanije. Prisustvovali su liječnici iz Hrvatske.

Share this post