Uspješno ugrađen personalizirani implantat zdjelice

Uspješno ugrađen personalizirani implantat zdjelice

U suradnji sa Klinikom za ortopediju u Lovranu, Instumentaria je konstruirala personalizirani implantat zdjelice. Slijedeći sve zahtjeve medicinskog time te vodeći računa o zdravstvenom stanju pacijenta te biomehaničkoj stabilnosti implantata; razvnojni tim Instrumentarije kreirao je još jedan kvalitetan personalizirani implantat koristeći najnovija tehnološka dostignuća u proizvodnji medicinskih proizvoda. Implantat je proizveden koristeći 3D print tehnologiju te najnovija tehnološka dostignuća u dizajniranju oseintegrirajućih segmenata implantata.  Implantat je uspješno ugrađen tijekom dugotrajnog operativnog zahvata pod vodstvom profesora Mihelića i dr. Mokrovića, a pacijent se oporavlja u skladu sa postoperativnim očekivanjima medicinskog tima. Vrijednost za pacijenta, kojem je ovim zahvatom donji ekstremitet zadržao funkcionalnost, nije potrebno naglašavati.

Share this post