Recertifikacijski Audit 2016

Recertifikacijski Audit 2016

U sklopu recertifikacijskog nadzora od strane certifikacijske kuće SGS UK, tim auditora je proveo je tri dana  u prostorima Instrumentarije. Tijekom audita ocjenjivano je funkcioniranje svakog pojedinog odjela kao i funkcioniranje sustava kvalitete na razini cijele tvrtke te uskladjenost djelovanja kompanije sa zakonskim propisima EU koji se odnosi na proizvođače medicinskih proizvoda.  Auditori nisu uočili značajne nesukladnosti te je izvještajem potvrđeno da implementrani sustav kvalitete funkcionira u skladu sa zahtjevima  normi  EN ISO 13485:2012. U skladu sa nadolazećim regulatornim promjenama , Instrumentaria će se u nadolazećem razdoblju odreći ISO 9001 sustava kvalitete , te će svoj sustav  harmonizirati samo sa ISO 13485.

 

 

Share this post