Posjeta Kazahstanu 25. – 28.05.2015

Posjeta Kazahstanu 25. – 28.05.2015

Instrumentaria je sudjelovala u gospodarskoj delegaciji Hrvatske u posjetu Republici Kazahstan uz sudjelovanje ministra obrane Ante Kotromanovića i premijera Zorana Milanovića. U sklopu posjeta održani su sastanci s predstavnicima državnih tijela, privatnih tvrtki te bolnica. Ostvareni su novi kontakti te otvorena mogućnost joint venture projekta sa kazahstanskim proizvođačem traumatoloških i ortopedskih proizvoda.

Share this post