Osteosinteza

Instrumentaria nudi raspon visokokvalitetnih proizvoda za kirurško liječenje fraktura i drugih ozljeda kostiju. Naš cilj je osigurati najnaprednije proizvode i tehnologije koje će zadovoljiti najviša očekivanja kvalitete i sigurnosti. Naši proizvodi su konstruirani na način da osiguraju pouzdane operativne zahvate, brz oporavak i život bez boli pacijenta nakon operacije.

Traumatološki implantati koriste se za kirurško liječenje fraktura, deformacija i tumorskih oboljenja kostiju. Uz proizvode namijenjene za fiksaciju fraktura dugih kostiju, Instrumentaria proizvodi i traumatološke implantate za rame, šaku, zdjelicu, kuk, kondile… Instrumentarijin opsežan portfelj traumatoloških proizvoda pomaže u tretiranju raznih tipova prijeloma na mnogim anatomskim pozicijama.

Sve češće, inovacije u ortopediji i traumatologiji služe kao dopuna i unaprijeđenje postojećih implantata čime se poboljšava konačni ishod za pacijente.