Joint Venture projekt u Kazahstanu

Joint Venture projekt u Kazahstanu

Predstavnici Instrumentarije u sklopu posjeta Kazahstanu potpisali su ugovor o komercijalno-tehničkoj suradnji s mladom kazahstanskom kompanijom LLP SULTAN. Partnerskim pristupom ovom projektu Instrumentarijini proizvodi će kroz novoformiranu suradnju biti dostupni i u Kazahstanu. Svjesni potreba kazahstanskog tržišta ovom će suradnjom, uz komercijalni segment, transfer tehnologije, logističku podršku i “know how” pružiti podršku kompaniji Llp Sultan u stvaranju preduvjeta za samostalnu industrijalizaciju medicinskih implantata  i razvoj domaće proizvodnje.

Share this post