Instrumentaria d.d. izlaže na “SICOT 2012” kongresu

Instrumentaria d.d. izlaže na “SICOT 2012” kongresu

Instrumentaria d.d. sudjelovao je na SICOT 2012 kongresu u Moskvi u svibnju 2012 godine. Na kongresu je sudjelovalo  30 izlagača iz Rusije, SAD-a i EU. Izloženi su proizvodi kompanije u suradnji s novim distributerom za tržište Ruske Federacije SMT Group.

Share this post